Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Metodologické aspekty merania interpersonálnej dôvery
Program DŠ
Psychológia zdravia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Matúš Grežo, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Súčasné poznatky v oblasti problematiky dôvery sú založené predovšetkým na sebavýpoveďových dotazníkoch a škálach merajúcich presvedčenia o dôveryhodnosti a zámer dôverovať. Meranie dôverujúceho správania je obmedzené prakticky iba na využitie tzv. „trust game“, ktorá má svoje metodologické nedostatky a komplikácie. Počet štúdií, ktoré využívajú sebavýpoveďové škály a trust game zároveň, je veľmi limitovaný a tým sú limitované aj naše poznatky o vzťahu medzi presvedčeniami o dôveryhodnosti, zámerom dôverovať a dôverujúcim správaním. Cieľom tejto práce je systematicky zhrnúť a analyzovať vzťahy medzi spomínanými tromi typmi dôvery a zároveň navrhnúť novú metodiku merania dôverujúceho správania, ktorá by riešila metodologické limity trust game.