Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Názov témy
Vybrané kultúrne fenomény domorodého obyvateľstva ostrovnej juhovýchodnej Ázie a Oceánie v dobových prameňoch zo 16.-17. storočia
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Martina Bucková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Správy o domorodom obyvateľstve, ktoré z priestorov Oceánie a juhovýchodnej Ázie prenikali v priebehu 16.-17. storočia na európsky kontinent vytvárali určité predpoklady pre formovanie politík kolonializmu a obchodných a misijných aktivít. Cieľom práce je analýza vybraných kultúrnych fenoménov v záznamoch z dobových písomných prameňov s akcentom na kultúru predkresťanských, neislamizovaných domorodých spoločenstiev v austronézskom svete ostrovnej juhovýchodnej Ázie a Oceánie a ich vplyv na obchodnú, misijnú a koloniálnu politiku zo strany mocností Európy, ale aj imperiálnej Číny v kontexte svojej doby.