Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Názov témy
Rovnováha medzi stopovými amínmi a „klasickými” monoamínmi – význam pre ochorenia centrálneho nervového systému (CNS)
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa/-ky
MMedSc Eliyahu Dremencov, DrSc
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Monoamíny (napr. serotonín alebo 5-HT, noradrenalín a dopamín) sú neurotransmitery, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v patofyziológii a tiež v liečbe niektorých ochorení centrálneho nervového systému (CSN), ako napr. depresia a schizofrénia. Stopové amíny sú štruktúrne a metabolicky príbuzné „klasickým” monoamínom, ale na rozdiel od nich sú v CNS prítomné len v stopových koncentráciách. Napriek nízkej koncentrácii sa stopové amíny významnou mierou podieľajú na modulácii excitability neurónov vylučujúcich „klasické“ monoamíny, konkrétne 5-HT a dopamín. Rovnováha medzi koncentráciami stopových amínov a „klasických” monoamínov, udržiavaná enzýmami syntetizujúcimi monoamíny (napr. tyrozín, a tryptofánhydroxylázy a dekarboxyláza aromatických-L-aminokyselín alebo AADC), môže byť zodpovedná za odlišné spôsoby excitability monoaminergných neurónov u zdravého človeka v porovnaní s chorým jedincom. „Inteligentná” modulácia expresie týchto enzýmov v špecifických oblastiach CNS môže mať terapeutický efekt pri depresii a/alebo schizofrénii. Cieľom tohto projektu je overiť túto hypotézu s použitím teoretických modelov (modelovanie enzymatickej kinetiky) a experimentálnych metód (molekulárna neurobiológia, in vivo elektrofyziológia a behaviorálna neuroveda).