Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Názov témy
Interakcie medzi neurotrofickými faktormi matky a embrya: implikácia pre neuronálny vývoj
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa/-ky
MMedSc Eliyahu Dremencov, DrSc
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Mozgový neurotrofický faktor (Brain derived neurotrophic factor - BDNF) je jedným z kľúčových neurotrofických faktorov regulujúcich neurogenézu a neuroplasticitu. Okrem jeho primárnej úlohy v centrálnom nervovom systéme (CNS) sprostredkúva aj určité funkcie ženského reprodukčného systému, ako je dozrievanie oocytov a embryonálny vývoj. Znížené hladiny BDNF u matky počas tehotenstva sú spojené s abnormalitami vývoja embryí, vrátane tých, ktoré majú súvis s CNS. Dá sa predpokladať, že BDNF matky indukuje expresiu embryonálnych neurotrofických faktorov prostredníctvom mechanizmu zahŕňajúceho dráhu BDNF-TrkB-VGF-TLQP62, a tým moduluje vývoj CNS u potomstva. Tento projekt bude zameraný na testovanie uvedenej hypotézy pomocou neurochemických, neurofyziologických a behaviorálnych vedeckých metód.