Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Názov témy
Objasnenie nových molekulárnych dráh zodpovedných za potlačenie expresie génov v kvasinkách
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Silvia Bágeľová Poláková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
V priebehu evolúcie si eukaryoty vyvinuli dve dráhy zodpovedné za opravu dvojvláknových zlomov počas mitotického delenia buniek: spájanie nehomologických koncov a homologickú rekombináciu (HR). Náš najnovší výskum ukázal, že u kvasiniek S. pombe s deléciou génov HR dochádza k zvýšeniu expresie viac ako 500 lokusov, najmä v oblasti subtelomér, antisense transkriptov a LTR retrotranspozónov, ktoré predstavujú v genóme tzv. mobilné repetitívne elementy. Cieľom PhD projektu bude pochopiť mechanizmy zodpovedné za tento novoobjavený fenomén.