Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Názov témy
Metabolizmus sterolov v stresových podmienkach u kvasinky Saccharomyces cerevisiae
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Martin Valachovič, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Steroly sú membránové lipidy, ktoré si organizmy syntetizujú alebo sú absorbované bunkami priamo z prostredia, prípadne sú prijímané v potrave. Keďže organizmy uprednostňujú vlastné formy sterolov, je nevyhnutné aby bunky medzi týmito štruktúrami sterolov odlíšili tie vhodné a menej vhodné až toxické z membrán vylúčili. V laboratóriu využívame jednoduchý eukaryotický organizmus, kvasinku S. cerevisiae, pomocou ktorej hľadáme mechanizmy, ktoré monitorujú kvalitu sterolu.