Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Názov témy
Lipidový metabolizmus a jeho úloha v bioenergetike mitochondrií
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Mária Balážová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Fosfatidylglycerol je mitochondriálny lipid, ktorého úloha bola v kvasinkách doposiaľ prehliadaná. Nedávno sme však zistili, že sa tento lipid podieľa na regulácii aktivít enzýmov syntetizujúcich dôležité mitochondriálne lipidy. Cieľom doktoranda bude zistiť, či mitochondriálne fosfolipidy zohrávajú úlohu i v regulácii expresie génov kódujúcich mitochondriálne proteíny.