Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Názov témy
Úloha lipid transferových proteínov vo fyziológii eukaryotickej bunky
Program DŠ
Genetika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Peter Griač, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Charakterizujeme vybrané fosfatidylinozitol transferové proteíny (PITP), ktoré majú vzťah k vnútrobunkovému prenosu lipidov. Budeme študovať úlohu týchto proteínov u kvasiniek a u vyšších eukaryotov. Niektoré z PITP môžu byť cieľmi antifungálnej terapie alebo slúžia ako onkomarkery u ľudí.