Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Názov témy
Produkcia skvalénu v netradičných kvasinkách metódami metabolického inžinierstva
Program DŠ
Genetika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Roman Holič, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Skvalén, prirodzený medziprodukt biosyntézy sterolov, sa v širokej miere využíva vo viacerých oblastiach ľudského zdravia, ako sú medicína, potravinárstvo, farmácia a kozmetika. Cieľom práce je identifikácia vhodných druhov netradičných kvasiniek, ktoré by boli schopné akumulovať skvalén s využitím tradičných ako aj moderných genetických metód. Získané poznatky môžu prispieť k biotechnologickej produkcii skvalénu mikroorganizmami a k objasneniu bioaktívnych účinkov skvalénu na ľudské zdravie.