Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Názov témy
Ochranná funkcia lipidových partikúl pred sterolovou lipotoxicitou
Program DŠ
Genetika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Martin Valachovič, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Lipidové partikule majú okrem zásobnej funkcie potenciál chrániť bunku pred toxickými sterolmi, ktoré môžu byť prijaté z prostredia alebo sa môžu akumulovať v bunkách v prípade narušenej biosyntézy sterolu. S využitím kvasinky Saccharomyces cerevisiae hľadáme mechanizmus, ktorým bunky monitorujú štruktúrne rozdiely v molekulách sterolov.