Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Názov témy
Využitie princípov Paretovej optimality pri biofyzikálnom modelovaní neurónov
Program DŠ
Biofyzika
Meno školiteľa/-ky
prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
.