Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Syntéza a aplikácia prób pre stanovenie vybraných hydroláz
Program DŠ
Biotechnológie
Meno školiteľa/-ky
Ing. Mária Mastihubová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Dizertačný projekt je orientovaný na prípravu chromogénnych a fluorescenčných substrátov pre identifikáciu a stanovenie glykozidáz a esteráz, vývoj protokolov pre stanovenia príslušných enzýmových aktivít a skríningy hľadaných enzýmov. Príprava týchto látok bude zahŕňať chemické aj biokatalytické postupy a rešpektovať princípy zelenej chémie.