Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Syntéza prób pre skríningy vybraných hydroláz
Program DŠ
Organická chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Mária Mastihubová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Dizertačný projekt je orientovaný na vývoj nových metód syntézy chromogénnych a fluorescenčných substrátov pre identifikáciu a stanovenie glykozidáz a esteráz. Príprava týchto látok bude zahŕňať aj biokatalytické postupy a rešpektovať princípy zelenej chémie.