Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Nanokompozity pre efektívnu degradáciu polutantov
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Júlia Mičová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Znečistenie vodných zdrojov priemyselnými odpadmi, pesticídmi a zvškami liečiv je v súčasnosti vážnym environmentálnym problémom. V posledných rokoch sa pozornosť orientuje na nanočastice oxidov prechodných kovov a ich aplikáciu ako poteciálnych fotokatalyzátorov pri sanácii životného prostredia. Práca sa zameriava na prípravu originálnych hybridných nanoštruktúr oxidov prechodných kovov ako fotokatalyzátorov, ich charakterizáciu (Raman, FTIR, SEM, PL) a opis mechanizmus rozkladu polutantov s využitím chromatografických a spektroskopických metód.