Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Glykozidhydrolázy rodín 16, 28 a 72 – štruktúra, charakterizácia a funkcia v bunkových stenách
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Eva Stratilová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Enzýmy GH rodín 16, 28 a 72 patria medzi hydrolázy/transglykozylázy, ktoré sú nevyhnutné pri prestavbe bunkových stien. Podľa aktuálneho štádia výskumu bude práca zameraná na bioinformatické analýzy nukleotidových a proteínových databáz, prípravu transformovaných kmeňov Pichia pastoris nesúcich syntetické gény, prípravu a purifikáciu enzýmov, ich charakterizáciu s primárnym zameraním na substrátové špecificity, štrukturálne štúdie, expresiu a funkciu jednotlivých izoforiem v bunkových stenách rastlín a kvasiniek. Takéto zameranie vyžaduje použitie kombinovaných metód bioinformatiky, výpočtovej chémie, molekulárnej biológie, enzymológie a viacerých sofistikovaných analytických metód.