Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Význam politickej filozofie 17. až 19. storočia pre súčasnosť
Program DŠ
3.1.6 Politológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Vybrané osobnosti ako napr. Charles de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Federalist-Papers, Alexis de Tocqueville, Thomas Hobbes, John Stuart Mill, Thomas Paine aj iné a ich význam pre súčasnosť resp. ich reflexia v reálnom politickom živote alebo ich význam a reflexe v modernej politickej teórii resp. v teórii demokracie. Vplyv politickej filozofie 17. - 19. storočia na slovenské politické myslenie v 19. a 20. storočí. Recepcie politickej filozofie 17. - 19. storočia na Slovensku v 19. a 20. storočí.