Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
(Slovenské) intelektuálne dejiny
Program DŠ
3.1.6 Politológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Slovenský intelektuál v 20. storočí ako politický mysliteľ a jeho postavenie vo verejnom živote. (napr. prvá Československá republika, disent aj post-disent) (biografia, dielo, vplyvy, význam, reflexie, odkaz)