Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Podoby šedej zóny na Slovensku v osemdesiatych rokoch 20. storočia: medzi oficiálnou a neoficiálnou literatúrou
Program DŠ
Filológia - Literárna veda - Slovenská literatúra
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Literárno- a kultúrnohistoricky zameraná práca si všíma textové stratégie subverzie vedené z priestoru šedej zóny voči oficiálnej koncepcii socialistického realizmu, analyzuje motívy odporu, spoločenskej kritiky a alternatívy v literárnych textoch obdobia neskorej normalizácie, ktoré síce boli súčasťou oficiálneho kultúrneho okruhu, ale prispievali k utváraniu „prahovej“, prechodovej situácie medzi socialistickou a ponovembrovou spoločnosťou.

Forma štúdia: denná