Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
3D modelový systém ako platforma pre preklinický imuno-onkologický výskum a modelovanie imunoterapie duktálneho adenokarcinómu pankreasu
Program DŠ
onkológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Marína Cihová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Hlavným cieľom dizertačnej práce bude vytvoriť a validovať 3D in vitro modelový systém duktálneho adenokarcinómu pankreasu, ktorý bude obsahovať imunitné nádorové mikroprostredie (TME).
(1) Jedným modelom bude ko-kultivačný systém nádorových organoidov v matrigeli zložených z epiteliálnych buniek získaných z primárneho tkaniva PDAC pacienta a rôznych buniek strómy (makrofágov, CAF, PSC či PBMC).
(2) Ďalším model bude tzv. ALI (air-liquid interface) kultúra, ktorej výhodou je zachovanie si komplexnej bunkovej štruktúry a architektúry TME.
(3) 3D modelové systémy budú slúžiť pre testovanie nových terapeutických prístupov na báze epigenetických liečiv cielených na kľúčové komponenty TME za cieľom zvýšenia odpovede PDAC na imunoterapiu.