Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Imunitné nádorové mikroprostredie v B bunkových malignitách
Program DŠ
onkológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Jana Jakubíková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Nádorové mikroprostredie je považované za kľúčové pre udržanie prežívania a rastu nádorových buniek, vývoj a progresiu ochorenia a rezistenciu na terapiu. Malígne bunky ovplyvňujú infiltráciu a plasticitu imunitných buniek a ich vzájomné interakcie vyúsťujú do formovania imunosupresívnej niky.
Vymedzenie mechanizmov nádorovej progresie a imunitnej supresie v mikroprostredí nádoru poskytne poznatkovú bázu pre nové liečebné prístupy.