Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Nádorová heterogenita v B bunkových malignitách
Program DŠ
onkológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Jana Jakubíková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Deregulácia diferenciácie B buniek vplyvom mikroprostredia môže byť kľúčová pri vzniku B-bunkových malignít a ich premalígnych štádií. Plasticita je poháňaná malígnymi bunkami, ktoré zdieľajú vlastnosti rôznych maturačných štádií, vrátane B-bunkových prekurzorov. Táto štúdia poskytne základ pre lepšie pochopenie signalizačnej siete a imunofenotypových charakteristík u B-bunkových malignitách.