Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Preprogramovanie mikroprostredia duktálneho adenokarcinómu pankreasu voči imunoterapii
Program DŠ
onkológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Božena Smolková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Dizertačná práca bude zameraná na pochopenie komplexnosti a heterogenity mikroprostredia duktálneho adenokarcinómu pankreasu identifikáciou kritických zložiek, ktoré riadia progresiu a odpoveď týchto nádorov na liečbu a identifikácia nových terapeutických cieľov, senzitívnych na epigenetické liečivá. Odpoveď na kombinovanú terapiu bude testovaná v predklinických platformách.