Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Longitudinálna štúdia patofyziologických zmien kardiomyocytov transplantovaných sŕdc
Program DŠ
normálna a patologická fyziológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Michal Cagalinec, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Pri dlhodobom monitorovaní pacientov po transplantácii myokardu sú sledované parametre rejekcie ako aj funkcia myokardu, najčastejšie pomocou ultrasonografie. Patofyziologická remodelácia na úrovni myocytov v týchto prípadoch však nie je známa. Cieľom práce je v spolupráci s Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb v Bratislave charakterizovať patofyziologické zmeny v myocytoch z biopsií transplantovaných sŕdc pomocou moderných mikroskopických metód.