Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Oxidačný stres u pacientov s chronickým imunitne podmieneným zápalovým ochorením
Program DŠ
normálna a patologická fyziológia
Meno školiteľa/-ky
doc. MUDr. Žofia Rádiková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Oxidačný stres, spôsobený nerovnováhou medzi prooxidačnými a antioxidačnými mechanizmami, sa významne podieľa na rozvoji a udržiavaní zápalu, čím prispieva k patogenéze o.i. kardiovaskulárnych, onkologických a neurodegeneratívnych ochorení. Skleróza multiplex je chronické zápalové demyelinizačné a neurodegeneratívne ochorenie CNS.
Výskum v rámci dizertačnej práce bude zameraný prevažne na stanovenie markerov oxidačného stresu v súvislosti so zápalovými parametrami a kardiometabolickými zmenami u pacientov so sklerózou multiplex.