Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Metabolické rizikové faktory u pacientov s chronickým zápalom
Program DŠ
normálna a patologická fyziológia
Meno školiteľa/-ky
MUDr. Miroslav Vlček, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Glukagónu podobný peptid 1 (GLP-1) je inkretín významne ovplyvňujúci sekréciu inzulínu a metabolizmus glukózy, využívaný v terapii diabetes mellitus 2. typu. Okrem toho sa popisuje aj jeho neuroprotektívny, neurotrofný a protizápalový účinok. Skleróza multiplex (SM) je chronické zápalové demyelinizačné a neurodegeneratívne ochorenie centrálneho nervového systému.
Cieľom štúdie je overenie účinnosti doplnkovej liečby GLP-1 analógmi u pacientov so SM pri spomalení progresie základného ochorenia.