Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Genetické príčiny senzorineurálnej poruchy sluchu s dôrazom na funkčné štúdie nových variantov
Program DŠ
molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Silvia Borecká, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom práce bude metódou multiparalelného sekvenovania identifikovať nové varianty a gény zodpovedné za senzorineurálne poruchy sluchu a realizovať vybrané in vitro funkčné štúdie na potvrdenie patogenity identifikovaných variantov.