Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Mechanizmy spájajúce CAIX-súvisiace hypoxické nádorové mikroprostredie a obezitu s progresiou rakoviny pankreasu vo vzťahu k imunitnej odpovedi
Program DŠ
molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Eliška Švastová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Téma je zameraná na vplyv expresie a funkcie CAIX na molekulárny cross-talk v stróme nádoru medzi nádorovými bunkami, fibroblastmi, adipocytmi a imunitnými bunkami s ohľadom na úlohu CAIX pri vytváraní kyslého a proinvazívneho nádorového mikroprostredia v modeloch rakoviny pankreasu.
- Efekt CAIX expresie a jej inhibície na infiltráciu imunitných buniek a diferenciáciu makrofágov v 3D sferoidoch
- Vplyv adipokínov na progresiu pankreatických nádorových buniek vo vzťahu k hypoxii a expresii CAIX