Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Metabolická charakterizácia nádorových buniek s cieľom zvýšiť ich citlivosť na chemoterapiu
Program DŠ
molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
PharmDr. Tereza Goliaš, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Závažným problémom pri liečbe nádorových ochorení je rezistencia na chemoterapiu. Cytostatiká sú navyše toxickými látkami spôsobujúcimi vážne vedľajšie účinky, ktoré môžu byť potenciálne smrteľné. Predpokladáme, že nádorové bunky citlivé a rezistentné na chemoterapeutiká odlišne modulujú svoj metabolizmus. Prvým cieľom bude preto charakterizácia metabolizmu senzitívnych a rezistentných nádorových buniek. Na základe identifikovaných metabolických rozdielov budeme v druhom rade hľadať inhibítory, ktoré by účinne zvyšovali citlivosť rezistentných buniek na chemoterapiu.