Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Účinok exerkínov na proliferačnú kapacitu a charakteristiku nádorových buniek, protinádorový efekt cvičenia
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Timea Kurdiová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Pravidelná fyzická aktivita znižuje riziko mnohých nádorových ochorení, zlepšuje prognózu, toleranciu a efektivitu liečby. Exerkíny sú signálne molekuly uvoľňované v spojitosti s fyzickou aktivitou, zabezpečujúce kaskádu adaptačných procesov na fyzickú záťaž, s potenciálom sprostredkovať na molekulárnej úrovni protinádorový efekt cvičenia. Cieľom práce bude študovať účinok cvičenia, exerkínov a cvičením-kondiciovanej plazmy/médií na proliferáciu nádorových buniek, moduláciu ich signálnych dráh so snahou identifikovať zo svalu pochádzajúce tumorsuppresívne látky.