Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Diabetická kardiomyopatia – vplyv obezity a cukrovky u samíc Zucker-diabetic fatty potkanov
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Michal Cagalinec, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom práce je charakterizovať vnútrobunkovú dynamiku vápnika a ultraštruktúru kardiomyocytov u samíc potkanov kmeňa Zucker-diabetic fatty a porovnať tieto charakteristiky v štíhlych a obéznych modeloch s vyvinutou diabetickou kardiomyopatiou alebo bez nej, aby sme rozlíšili mechanizmy spôsobujúce patológiu vyvolanú diétou, obezitou a cukrovkou.