Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Morfológia a funkcia mitochondrií pri vybraných civilizačných a genetických ochoreniach
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Michal Cagalinec, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Mitochondrie sú kľúčovými organelami najmä z hľadiska tvorby energie, ale aj vnútrobunkovej signalizácie. Porucha týchto procesov pri rôznych patologických stavoch ako je zlyhávanie srdca, ale aj zriedkavé genetické ochorenia ako napríklad Wolframov syndróm je spojená so zmenou ich metabolizmu, dynamiky a morfológie. Všetky tieto faktory významne vplývajú na priebeh a prognózu týchto ochorení. Cieľom práce je využiť moderné metódy konfokálnej a elektrónovej mikroskopie na stanovenie funkcie a morfológie mitochondrií v experimentálnych modeloch zlyhávania srdca, Wolframovho syndrómu a ďalšie.