Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Metabolická flexibilita ako determinant metabolickej odpovede na programy komplexnej zmeny životného štýlu pri obezite - celotelové, tkanivové a bunkové mechanizmy
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Adaptačná odpoveď na intervenčné programy spojené so zmenou životného štýlu u pacientov s obezitou nemusí byť spojená s výraznou zmenou telesnej hmotnosti, aj keď adaptácia na úrovni energetického metabolizmu nastáva vždy. Budeme preto skúmať celotelové, bunkové a molekulové mechanizmy ktoré sa podieľajú na zlepšení metabolickej flexibility na celotelovej, (integratívna fyziológia), tkanivovej a bunkovo špecifickej (kostrový sval a tukové tkanivo) úrovni. Schopnosť dynamicky modulovať metabolizmus v energeticky náročných situáciách, ako je nutričný stres (prejedanie), chladový stres, lačnenie vs euglykemická hyperinzulinémia či cvičenie nám umožní definovať faktory kľúčové z hľadiska metabolickej flexibility a zdravia.