Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Oxidačný stres pri chronickom zápale nervového systému
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
doc. MUDr. Žofia Rádiková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Oxidačný stres, spôsobený nerovnováhou medzi prooxidačnými a antioxidačnými mechanizmami, sa významne podieľa na rozvoji a udržiavaní zápalu, čím prispieva k patogenéze o.i. kardiovaskulárnych, onkologických a neurodegeneratívnych ochorení. Skleróza multiplex je chronické zápalové demyelinizačné a neurodegeneratívne ochorenie CNS.
Výskum v rámci dizertačnej práce bude zameraný prevažne na stanovenie markerov oxidačného stresu v súvislosti so zápalovými parametrami a kardiometabolickými zmenami u pacientov so sklerózou multiplex.