Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Protinádorové účinky tributyl-/trifenylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov - ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Dana Macejová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Preskúmanie a popísanie zapojenia ligandov heterodimérov jadrových receptorov pre kys. all-trans retinovú a retinoid-X receptorov RAR-RXR v procese chemicky indukovanej karcinogenézy mliečnej žľazy potkana, ako aj v ľudských líniách nádorov prsníka a vytvoriť tak základ pre konkrétne potenciálne terapeutické využitie triorganocíničitých zlúčenín (izotiokyanátov a karboxylátov) s cieľom zabrániť alebo znížiť proliferáciu buniek karcinómu prsníka, a tým inhibovať aj rast nádorov.