Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Úloha laktátu v kontrole energetického metabolizmu
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Miroslav Baláž, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Dnes vieme, že laktát nie je len vedľajší produkt glykolýzy, ale aj dôležitý zdroj energie, substrát pre glukoneogenézu a slúži aj ako signálna molekula, ktorá sprostredkúva vzájomnú komunikáciu buniek. Hlavným cieľom tohto PhD projektu je skúmať úlohu laktátu v kontrole energetického metabolizmu, so zameraním na jeho reguláciu, signálnu funkciu a fyziologickú úlohu pri chlade. Experimentálna práca na tukových bunkách, genetických myších modeloch a vzorkách ľudského tukového tkaniva bude prebiehať na Biomedicínskom centre SAV, s možnosťou absolvovať krátkodobý študijný pobyt v zahraničí na ETH v Zurichu.