Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Mechanizmy periférnej neuropatie pri protinádorovej liečbe
Program DŠ
zoológia a fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
MVDr. Ivo Vanický, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Chemoterapiou indukovaná periférna neuropatia (CIPN) je nežiadúci vedľajší efekt protinádorovej liečby. V predloženom projekte plánujeme testovať hypotézy predpokladaných mechanizmov vzniku periférnej neuropátie na experimentálnych modeloch. V in vivo experimentoch chceme potvrdiť, prípadne vylúčiť degeneráciu axónov pri dávkach Paclitaxelu, ktoré vyvolávajú hypersenzitívne zmeny a zdokumentovať akumuláciu makrofágov v periférnych nervoch a v spinálnych gangliách v rôznych časových obdobiach vzniku CIPN.