Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv stimulácie angiotenzínových AT2 receptorov na revaskularizačné procesy v traumaticky poranenej mieche
Program DŠ
zoológia a fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Jaroslav Pavel, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Napriek pokroku vo výskume, funkcie angiotenzínového AT2 receptora nie sú úplne objasnené a mnohé z nich ostávajú stále kontroverzné. Predbežné výsledky naznačili, že AT2 receptory participujú na procesoch posttraumatickej vaskulárnej regenerácie a angiogenézy.
Ciele:
Štúdium rozvoja vaskulárneho poškodenia a spontánnej obnovy spinálnej vaskulatúry po vážnej traume miechy. Vplyv stimulácie AT2 receptora na regeneráciu cievneho systému.