Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Využitie biofotonických metód pre stanovenie metabolizmu mitochondrií pri významných civilizačných ochoreniach
Program DŠ
biofyzika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Michal Cagalinec, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Mitochondrie sú kľúčovými organelami najmä z hľadiska tvorby energie, ale aj vnútrobunkovej signalizácie v bunke. Tieto dynamické procesy možno v dnešnej dobe monitorovať pomocou moderných metód biofotoniky ako sú fluorescenčné indikátory alebo optogenetické techniky priamo v živých bunkách s využitím konfokálnej mikroskopie a mikroskopie so super-vysokým rozlíšením. Cieľom práce je využiť tieto biofyzikálne metódy na stanovenie funkcie a vápnikovej signalizácie mitochondrií v experimentálnych modeloch významných civilizačných ochorení.