Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Účinky elektromagnetických polí z technológie budov na syndróm vyhorenia a spánkové ťažkosti
Program DŠ
biofyzika
Meno školiteľa/-ky
doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Bude sa skúmať vplyv elektromagnetických polí (EMF) v oblastiach spánku na syndróm vyhorenia. Na tento účel sa zmerajú emisie EMP vo frekvenčnom rozsahu od 0 do 6 GHz a porovnajú sa s lekárskymi orientačnými hodnotami. EMF v priestoroch na spanie bude znížené tieniacou strieškou. Stav ANS (autonómneho nervového systému) testovaných osôb bude vyšetrený meraním HRV (variabilita srdcovej frekvencie) pred EMP tienením a po štyroch a ôsmich týždňoch v podmienkach so zníženou expozíciou. Budú sa skúmať subjektívne zmeny. Údaje ukážu, či zníženie EMP v oblastiach spánku ovplyvňuje ANS, ako aj schopnosť regenerácie a či existujú zlepšenia existujúceho syndrómu vyhorenia.