Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Aplikácia omických analýz v štúdiu interakcie medzi hostiteľskou bunkou a rickettsiami
Program DŠ
mikrobiológia a virológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Lenka Minichová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Rickettsie sú obligátne intracelulárne baktérie prenášané vektormi zo skupiny článkonožcov. Aby sme lepšie pochopili rozdiely vo virulencii a patogenite medzi jednotlivými druhmi, cieľom bude pochopenie interakcii medzi hostiteľskou bunkou a rickettsiami najmodernejšími prístupmi zahŕňajúcimi omikové technológie.