Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Genetická diverzita a biologické vlastnosti hantavírusov cirkulujúcich v strednej Európe
Program DŠ
mikrobiológia a virológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Boris Klempa, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Hantavírusy (čeľaď Hantaviridae, rad Bunyvirales) sú medicínsky najvýznamnejšie hlodavcami prenášané vírusy v Európe aj Ázii spôsobujúce hemoragickú horúčku s renálnym syndrómom. Cieľom práce bude sledovať genetickú diverzitu hantavírusov na Slovensku a prípadne aj okolitých krajinách vrátane fylogenetických analýz. Ďalším cieľom bude sledovať mechanizmy zmeny hostiteľa a determinanty zoonotického potenciálu prostredníctvom základnej in vitro charakterizácie európskych hantavírusov v kontexte bunkových línií pripravených z rôznych rezervoárových hostiteľov vírusov.