Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Využitie funkcionalizovaných nanočastíc na fototermálnu terapiu nádorov
Program DŠ
biochémia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Lucia Csáderová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Fototermálna terapia (PTT) využívajúca nanočastice má potenciál stať sa novým priekopníkom v boji proti ťažko operovateľným a liečiteľným nádorom, ako je napríklad rakovina pankreasu. Priemerný čas prežívania pacientov s rakovinou pankreasu je 4-6 mesiacov a len 20% diagnostikovaných prípadov je operovateľných. Fototermálna terapia využíva špeciálnu triedu nanočastíc so schopnosťou povrchovej plazmónovej rezonancie. Počas PTT dochádza k rýchlemu zahriatiu plazmonických nanočastíc vyvolanému absorpciou laserového svetla, po ktorom nasleduje zvýšenie teploty v okolí nanočastíc. Následkom PTT je selektívna hypertermia a ireverzibilná deštrukcia tumoru, pričom nedochádza k poškodeniu zdravého tkaniva. Dôležitým faktorom je účinnosť doručenia nanočastíc, ktorá sa môže sa zvýšiť špecializovanou funkcionalizáciou nanočastíc s ligandmi (protilátkami), ktoré selektívne rozpoznávajú rakovinové bunky. Cieľom práce bude štúdium interakcie novo-pripravených druhov nanočastíc vykazujúcich fototermálne vlastnosti s rakovinovými a stromálnymi bunkami v 2D aj 3D bunkových systémoch (monovrstvy, sféroidy) a v in vivo modeloch a testovanie účinnosti fototermálnej terapie. Nanočastice budú funkcionalizované protilátkou voči nádorovo asociovanému proteínu karbonická anhydráza IX (CA IX) na dosiahnutie účinného a selektívneho zacielenia nádorových buniek.