Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Úloha črevných metabolitov v rozvoji kardiometabolických ochorení
Program DŠ
biochémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Lenka Tomášová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Viaceré vedecké práce potvrdzujú, že metabolity produkované črevnou mikroflórou sú zapojené do regulácie pato/fyziológie celého organizmu. Avšak akú úlohu zohrávajú črevné produkty pri rozvoji kardiometabolických porúch ostáva nejasné. Preto je cieľom práce zistiť, či dochádza u jedincov s obezitou, diabetom a hypertenziou k zmenám v produkcii a metabolizme črevných produktov v organizme.
Ciele projektu: Stanoviť hladiny a sledovať zmeny v signálnych dráhach metabolizmu črevných produktov pri rozvoji kardiometabolických porúch.