Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Štúdium mechanizmov pôsobenia prírodných a syntetizovaných zlúčenín s potenciálom využiteľným pri terapii a ochrane ľudského zdravia
Program DŠ
genetika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Eva Horváthová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Plánujeme študovať vlastnosti a pôsobenie vybraných prírodných a syntetizovaných zlúčenín s potenciálom využiteľným pri prevencii a terapii civilizačných ochorení v rôznych experimentálnych systémoch.