Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Bližšia charakterizácia novoidentifikovaných faktorov zostrihu pre-mRNA
Program DŠ
genetika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Ľuboš Čipák, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom bude charakterizovať a objasniť biologické funkcie doteraz málo charakterizovaných faktorov interagujúcich s komplexom zostrihu pre-mRNA kvasinky S. pombe.