Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Progresívne tepelno-akumulačné hmoty pri vývoji tepelných zásobníkov energeticky sebestačných budov
Program DŠ
Technológia stavieb
Meno školiteľa/-ky
doc. Ing. Miroslav Čekon, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Stavebná fakulta STU
Stručná anotácia
Súčasný výskum a vývoj v oblasti integrovaných systémov tepelných zásobníkov pri zabezpečovaníenergetickej sebestačnosti budov otvára rôzne možnosti využitia progresívnych riešení. Systém akumulácietepelnej energie s využitím latentného tepla založených na materiáloch s fázovou zmenou (PCM) je procestakmer izotermický, ktorý môže poskytnúť výrazne väčšiu akumulačnú kapacitu v porovnaní so skladovanímciteľnej tepelnej energie pri rovnakom teplotnom rozsahu. Adekvátna účinnosť PCM predstavuje súčasnévýskumné výzvy aby sa splnila požiadavka pri aplikáciiach efektívneho zásobníkového systému. Výskum sazameriava na spoľahlivú implemetnáciu teoretických modelov a experimentálnych postupov pri vývojiefektívneho systému skladovania tepelnej energie. Medzi základné funkcie patrí akumulácia latentného teplaa riadenie parametrov opakovaných cyklov ohrevu a chladenia z hľadiska určitého časového úseku. Zámeromvýskumu je verifikácia teoretických modelov, ktoré adekvátne opisujú experimentálne výsledky materiálovýcha konštrukčných prvkov inteligentných tepelných zásobníkoch využiteľných priamo na mieste budovy. Preoblasť stavebníctva sa očakáva na základe získaných výsledkov návrh vhodných riešení pre tieto špecifickéaplikácie.