Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Úžitky zelenej infraštruktúry v poľnohospodárskej krajine
Program DŠ
Krajinná a záhradná architektúra
Meno školiteľa/-ky
Ing. Jana Špulerová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Stručná anotácia
Téma dizertačnej práce je zameraná na mapovanie prvkov zelenej infraštruktúry v poľnohospodárskej krajine a ich vplyv na diverzitu a biodiverzitu poľnohospodárskej krajiny a poskytovanie vybraných regulačných ekosystémových služieb na vybraných modelových územiach. Cieľom práce je rozvinutie nových, inovatívnych, progresívnych prístupov a metód pre hodnotenie ekosystémov, ich stavu a potenciálu, ako aj dopytu pre poskytovanie vybraných ekosystémových služieb. Pozornosť by mala byť venovaná uplatňovaniu nových zelených opatrení spoločnej poľnohospodárskej politiky a programu rozvoja vidieka, do akej miery prispievajú k zachovaniu biodiverzity krajiny, zmierneniu klimatických zmien, ako aj poskytovaniu iných vybraných regulačných alebo kultúrnych ekosystémových služieb.