Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Postavenie Rómov v Československu/v Čechách a na Slovensku v 60. rokoch dvadsiateho storočia
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Zuzana Poláčková, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude skúmať zmeny v postavení rómskeho obyvateľstva v kontexte dynamiky obnovy občianskej spoločnosti a demokratizačných procesov v Československu, t.j. v Čechách a na Slovensku v rokoch 1960 – 1970. Pôjde o analýzu dokumentov, sociologických výskumov a príslušnej literatúry súvisiacich s touto otázkou. V priebehu prvého semestra sa predpokladá ďalšia špecifikácia/prispôsobenie témy. Počas prvých dvoch semestrov sa bude klásť dôraz na štúdium ľudskoprávnej problematiky a základných pojmov a fenoménov sociálnej a kultúrnej antropológie.