Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Sonda do šľachtickej reprezentácie na príklade rodu Erdődy v 17. storočí
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
Diana Duchoňová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce je analýza sociálneho, ekonomického, kultúrneho a symbolického kapitálu rodu Erdődy prostredníctvom jej reprezentácie v 17. storočí. Reprezentáciu chápeme ako jav komunikácie, prostredníctvom ktorej sa snažíme rekonštruovať jednanie v historickom ponímaní. V dizertačnej práci sa bude sledovať spoločenská a politická reprezentácia prostredníctvom sondy na vybraných členoch rodu v ich osobnej korešpondencii, testamentoch, a zachovaných účtoch. Podmienka: znalosť maďarského jazyka, latinčiny, nemčiny, anglického jazyka.