Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Diplomatické pôsobenie ČSSR v rámci Helsinského mierového procesu a presadzovania ľudských a občianskych práv. Otázka ľudských práv v Európe, východná a západná Európa v 60. a 70. rokoch dvadsiateho storočia
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Zuzana Poláčková, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude analýza vnútropolitickej situácie a podmienok v ČSSR, ktoré sa vytvorili po intervencii Varšavského paktu v auguste roku 1968. Československo sa stalo ešte viac závislým na Moskve ako predtým. Aké boli dôsledky tejto skutočnosti na formulovanie zahraničnopolitických priorít a presadzovania záujmov ČSSR na medzinárodnopolitickej scéne? Pôjde o analýzu dokumentov, tlače, výpovedí súčasníkov a príslušnej literatúry súvisiacich s týmito otázkami. V priebehu prvého semestra sa predpokladá ďalšia špecifikácia/prispôsobenie témy. Počas prvých dvoch semestrov sa bude klásť dôraz na štúdium teórie medzinárodných vzťahov a analytických modelov v zahraničnej politike.